Pre A1 Starters

Examenul Pre A1 Starters este conceput pentru copii de clasa a 3-a* și urmărește evaluarea cunoștințelor de utilizare a limbii în mod corect, într-o formă distractivă si lipsită de stres. El reprezintă un punct de plecare pentru susținerea testelor internaționale, încurajând învățarea si predarea limbii engleze.
Examenul constă din trei probe:
Listening – 20 minute

Reading si Writing – 20 minute

Speaking – 3-5 minute
La acest nivel, Certificatul Cambridge (echivalent cu nivelul pre-A1 în Cadrul de Referință Comun European) se acorda tuturor elevilor participanți la examen, diferențierea facându-se în funcție de numărul de embleme Cambridge obținute (de la 1 la 5 pentru fiecare probă).

* Împărțirea este aproximativă. De exemplu, în unele cazuri, elevi din clasa a 3-a sunt pregătiți deja pentru examenul Movers.