Despre Certificatele Cambridge

Obținerea Certificatelor Cambridge este condiționată de obținerea unui anumit punctaj, conform schemei de mai jos:

Scala de evaluare Cambridge

Așa cum se vede în schemă, la fiecare examen se obține un anumit calificativ de promovare a examenului (Grade A, B sau C), în funcție de punctajul obținut, și un anumit nivel CEFR – în română, Cadrul european comun de referință pentru limbi. Certificatele obținute în urma promovării examenelor sunt acceptate de Ministerul Educației și echivalate cu examenele din sistemul educațional românesc: 

  • Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat cu program bilingv și intensiv, unde nivelul minim necesar este A2 (Key for Schools – KET)
  • Bacalaureat, unde nivelul minim necesar este B1 (Preliminary for Schools – PET)

Candidații pot obține un certificat chiar dacă punctajul la examen este sub limita de trecere, însă acesta nu va fi echivalat cu examenele de mai sus.

<< Înapoi