Cambridge Advanced (CAE)

Cursuri de limba engleza pentru examenul Cambridge CAE

Examenul CAE (Cambridge English: Advanced) este conceput pentru acele persoane care au cunoștințe avansate de gramatică și vocabular și pot folosi limba engleză corect în orice situație, în special:

  • lectura unor cărți și articole cu grad de dificultate avansat;
  • redactarea de scrisori personale și oficiale;
  • redactarea de texte specializate, cum ar fi rapoarte, articole, eseuri și recenzii;
  • înțelegerea unui text vorbit de dificultate mare – documentare TV, filme, reportaje, etc
  • abilitatea de a purta o conversație pe teme variate, folosind structuri gramaticale și vocabular de nivel avansat.

În urma examenului, candidații obtin un certificat acreditat de Universitatea din Cambridge și recunoscut la nivel mondial (echivalent cu nivelul C1 în Cadrul de Referinta Comun European). Acest certificat constituie dovada cunoașterii limbii engleze pentru a fi admis la numeroase instituții de învățământ superior din țară și străinătate.

Examenul (în forma modificată, valabilă din ianuarie, 2015) constă din patru probe:
Reading și Use of English – 1 oră și 30 minute
Writing – 1 oră și 30 minute 
Listening – approximativ 40 minute
Speaking – aproximativ 15 minute (pentru o pereche de candidați)

Până în anul 2015 rezultatul s-a calculat în procentaje (60% fiind nota minimă de trecere). În prezent, se acordă puncte, între 180 puncte (minim pentru trecerea examenului, echivalent cu 60%) și 210 puncte.

  • Pentru detalii, vizualizați scara de valori Cambridge English AICI.
  • Pentru convertirea procentajelor în puncte, intrați AICI.

Certificatul CAE este valabil pe viață.
Pentru mai multe informații despre examenul CAE, va rugăm să accesați site-ul Cambridge (in limba engleză).