Cursuri

Cursurile noastre se adresează tuturor acelora care doresc să învețe limba engleză, indiferent de nivel sau vârstă. Totuși, din motive ce țin de aspectul practic, acceptăm elevi doar începând cu clasa pregătitoare.

Ne axăm, în principal, pe pregătirea pentru obținerea unui certificat Cambridge, care presupune un nivel de cunoștințe care acoperă toate cele patru deprinderi: cititul, scrisul, ascultatul și vorbitul. Aceste certificate Cambridge sunt concepute astfel încât fiecare din ele corespunde cu unul din nivelurile stabilite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi străine. (Pentru mai multe informații despre aceste niveluri, accesați: Cadrul European Comun de Referință).

Cursurile sunt organizate în grupe mici (10-14 elevi / grupă), întâlnirile având loc o dată pe săptămână (două ore de curs), pe tot parcursul unui an școlar. Materialele sunt alese cu grijă și materia predată acoperă tot ceea ce este necesar pentru ca elevii să poată să-și însușească cunoștințele necesare pentru obținerea unui certificat, la un anumit nivel. Progresul realizat de elevi depinde, însă, nu numai de munca depusă în clasă, ci și de eforturile depuse de aceștia în plus, în afara clasei.

Elevii noi sunt testați la începutul unui curs, cu excepția claselor 0-2 și a adulților de nivel începător 0. În funcție de rezultatele la acest test ei sunt repartizați, valoric, într-una din grupele pe care le avem. Înscrierea la examenele organizate la sfârșitul anului școlar depinde de progresul pe care l-au realizat până în momentul înscrierii (care este aproximativ cu două luni înainte de data examenului).

Mai jos, aveți detalii pentru fiecare nivel Cambridge în parte.

Cursuri YLE  – Young Learners English (copii clasele 3-4)

Cursuri KET – Key English Test (clasele 5-6)

Cursuri PET – Preliminary English Test (clasele 7-8)

Cursuri FCE – First Certificate in English (clasele 9-10)

Cursuri CAE – Certificate in Advanced English (clasele 10-12)

Cursuri IELTS – International English Language Testing System (clasele 9-12 + adulți)

Cursuri Adulti – Orice vârstă – Engleză generală, sau unul din certificatele de mai sus (cu excepția YLE).