B1 Preliminary for Schools (PET)

Examenul B1 Preliminary (PET) este conceput pentru acele persoane, copii sau adulți, care pot folosi limba engleza în numeroase situații practice (studii, excursii, vizite, la locul de munca) si demonstrează abilitatea de a face fata unor situații ce necesita cunoștințe uzuale de limba engleză, citirea unor cărți simple, articole, redactarea unor scrisori personale sau luarea de notițe in timpul ședințelor.

Examenul constă din trei probe:
Reading – 45 minute
Writing – 45 minute
Listening – 30 minute
Speaking – 12-17 minute
În urma examenului, candidații obțin un certificat acreditat de Universitatea din Cambridge si recunoscut la nivel mondial (echivalent cu nivelul B1 în Cadrul de Referință Comun European).

Până în anul 2016 rezultatul s-a calculat în procentaje (70% fiind nota minimă de trecere). În prezent, se acordă puncte, între 140 puncte (minim pentru trecerea examenului, echivalent cu 70%) și 170 puncte.

  • Pentru detalii, vizualizați scara de valori Cambridge English AICI.
  • Pentru convertirea procentajelor în puncte, intrați AICI.

Pentru mai multe informații despre examenul PET, vă rugăm să accesați site-ul Cambridge (in limba engleză).