A2 Key for Schools (KET)

Examenul A2 Key (KET) este conceput pentru acele persoane, copii sau adulți, care pot folosi limba engleză în numeroase situații practice (studii, excursii, vizite, la locul de muncă) și demonstrează abilitatea de a face față unor situații ce necesită cunoștințe uzuale de limba engleză, citirea unor cărți simple, articole, redactarea unor scrisori personale sau luarea de notițe in timpul ședințelor.
Examenul constă din trei probe:
Reading si Writing – 1 ora
Listening – 30 minute
Speaking – 8-10 minute
În urma examenului, candidații obțin un certificat acreditat de Universitatea din Cambridge si recunoscut la nivel mondial (echivalent cu nivelul A2 în Cadrul de Referință Comun European). Până în anul 2016 rezultatul s-a calculat în procentaje (70% fiind nota minimă de trecere). În prezent, se acordă puncte, între 120 puncte (minim pentru trecerea examenului, echivalent cu 70%) și 150 puncte.

  • Pentru detalii, vizualizați scara de valori Cambridge English AICI.
  • Pentru convertirea procentajelor în puncte, intrați AICI.

Pentru mai multe informații despre examenul KET, vă rugăm sa accesati site-ul Cambridge A2 Key for Schools (in limba engleză ).