A1 Movers

Examenul A1 Movers este al doilea examen ca dificultate dintre examenele pentru copii, conceput pentru copii de clasa a 4-a* și urmărește evaluarea cunoștințelor de utilizare a limbii în mod corect, într-o formă distractivă si lipsită de stres. El reprezintă un punct de plecare pentru susținerea testelor internaționale, încurajând învățarea si predarea limbii engleze.
Examenul constă din trei probe:
Listening – 25 minute

Reading si Writing – 30 minute

Speaking – 5-7 minute
La acest nivel, Certificatul Cambridge (echivalent cu nivelul A1 în Cadrul de Referință Comun European) se acorda tuturor elevilor participanți la examen, diferențierea facându-se în funcție de numărul de embleme Cambridge obținute (de la 1 la 5 pentru fiecare probă).

* Împărțirea este aproximativă. De exemplu, în unele cazuri, există elevi din clasa a 4-a care sunt pregătiți deja pentru nivelul următor, A2 Key.